00 Poster of 2013 Three Shadows Photography Award Exhibition

After intense deliberation by the selection committee, 28 finalists have been selected out of the 504 candidates to participate in the fifth Three Shadows Photography Award (TSPA) exhibition. This year’s finalists are An Yi, Cao Qiongyue, CHAN Kai Chun, Chen Xiaoxuan, Dai Jianyong, Du Yanfang, He Wei, Huang Dongli, Li Fangzhou, Li Jun, Li Xinzhao, Mu Ge, Ning Kai, Ouyang Fu, Qu Yi, Shen Peiyu, Shi Minfeng, Sun Lüe, Sun Xiao, Tang Jing, Wen Min, Xue Yuan, Yan Zichou, Yu Xiqi, Zhang Chen, Zhang Wang, Zhou Yichen, and Zhu Jinjing. This year’s Photography Award includes the Three Shadows Photography Award and the Shiseido Prize for Female Photographers. The final results of the competition will be announced on April 13, 2013, after the international final selection committee has made its decisions. The Award Ceremony will coincide with the opening of the exhibition.

About the exhibition

Project directors: Rong Rong, inri

Curator: Mao Weidong

Opening: Saturday, April 13, 2013, 15:00

Duration: April 13 to June 9, 2013

Location: Three Shadows Photography Art Centre

Address: 155A Caochangdi, Chaoyang District, Beijing, China

Tel: +86 10 6432 2663 / 6431 9063 / 6431 9693

Participating Artists: An Yi, Cao Qiongyue,CHAN Kai Chun, Chen Xiaoxuan, Dai Jianyong, Du Yanfang, He Wei, Huang Dongli, Li Fangzhou, Li Jun, Li Xinzhao, Mu Ge, Ning Kai, Ouyang Fu, Qu Yi, Shen Peiyu, Shi Minfeng, Sun Lüe, Sun Xiao, Tang Jing, Wen Min, Xue Yuan, Yan Zichou, Yu Xiqi, Zhang Chen, Zhang Wang, Zhou Yichen, and Zhu Jinjing.

Selection Committee:

Wang Huangsheng: Director, CAFA Art Museum, Beijing

Paul Martineau: Associate Curator, Department of Photographs, The J. Paul Getty Museum, USA

Brett Rogers: Director, The Photographers’ Gallery, London, UK

Rong Rong: Photographer, founder of Three Shadows Photography Art Centre, Beijing

Courtesy of the artists and Three Shadows Photography Art Centre, for further information please visit www.threeshadows.cn or contact Zhong Linchun via linchun121@gmail.com.

Related posts: