Shen Aiqi “Breaking the Cocoon” 195×283 cm 2012  203x300 - Shen Aiqi, “Breaking the Cocoon”, 195×283 cm, 2012