Yuan Xiaofang “High Mountain and High Building” installation 2012 237x300 - Yuan Xiaofang, “High Mountain and High Building”, installation, 2012