Zheng Qiang “Past Honghu China in 1971” ink on paper 2012  227x300 - Zheng Qiang, “Past Honghu China in 1971”, ink on paper, 2012