Su Xinping, Blue No.2 84×196cm(28×28cm×21); Etching, 2018