Su Xinping, Blue No.8 252×140cm(28×28cm×45) ; Etching, 2018