Su Xinping, Red No.1 112×168cm(28×28cm×24); Etching, 2017