Su Xinping, Ten No.1 280×308cm(28×28cm×110); Etching, 2017