Su Xinping, Wasteland No.3 300×200cm; Etching, 2017